ถาดใส่ของ

ถาดใส่ของที่สามารถปรับใช้งานได้หลายรูปแบบ ใช้สำหรับใส่อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือจะปรับใช้เป็นที่เก็บรองเท้า การสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม น้ำหนักเบา เด็กสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเอง ทำความสะอาดง่าย ที่จะทำให้ห้องเรียนของคุณดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น