อุปกรณ์เสริมสำหรับสกรีน

อุปกรณ์เสริมสำหรับ Screen:

  • ถาดสำหรับใส่ CD
  • ถาดสำหรับใส่กระดาษ ขนาด A4
  • ถาดสำหรับใส่ Box File
  • ป้ายชื่อติดที่โต๊ะ (Name Plate)
  • แม่เหล็กติดกระดาษโน๊ต