ที่วาง CPU

ที่วาง CPU เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้งาน เเละสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ช่วยระบายความร้อนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น