ถาดสำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน

ถาดสำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน (Stationery Tray) สามารถใช้สำหรับเป็นถาดวาง keyboard, ถาดวางกระดาษสำหรับพิมพ์ และถาดสำหรับใส่ดินสอซึ่งสามารถปรับขนาดและพื้นที่ให้พอดีกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ของคุณ