SOCIAL DISTANCING SCREEN

SOCIAL DISTANCING SCREEN

 

แผ่นสกรีนชนิดใช้งานถาวร

  • สกรีนเเบบเเม่เหล็ก: ด้านหน้า กว้าง 1200 สูง 420 มม. / ด้านข้าง: กว้าง 600 สูง 420 มม.
  • สกรีนเเบบหนีบด้านข้าง: กว้าง 550 สูง 420 / 600 มม.

 

สกรีนชนิดใช้งานชั่วคราว (ด้านหน้าสกรีน)

  • แผ่นเพิ่มความสูงสกรีนด้านบน: กว้าง 1200 สูง 300 มม.

 

สกรีนชนิดใช้งานชั่วคราว (ด้านข้าง)

  • แผ่นเพิ่มความสูงสกรีน: กว้าง 1200 สูง 730 มม. (สำหรับสกรีน กว้าง 800 มม)
  • สกรีนแบบติดตั้งด้วยกระดาษกาว: กว้าง 600 สูง 550 มม.

 

สกรีนเคาน์เตอร์ชนิดใช้งานชั่วคราว

  • สกรีนเเบบหนีบ: กวา้ง 800 สูง 600 มม.
  • สกรีนแบบติดตั้งด้วยกระดาษกาว: กว้าง 800 สูง 600 มม.
  • สกรีนสามารถใส่ลาย Inkjet ได้