CUSTOMIZED DESIGN

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของ Practika ทั้งขาและโครงสร้าง เราสามารถออกแบบในรูปแบบพิเศษให้เหมาะสำหรับศูนย์บริการหรือ Call Center ตามที่ลูกค้าต้องการ และออกแบบตามความต้องการและจินตนาการของนักออกแบบ