TEAM CALL CENTER

TEAM

TEAM

ติดตั้งและออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับศูนย์บริการลูกค้า หรือ Call Center ของคุณด้วยรุ่น TEAM เพื่อสนับสนุนการทำงาน และความสะดวกสบายสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์รับโทรศัพท์หรือตัวแทนสามารถผ่อนคลายและเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานได้