AUDITORIUM 5

  • แผ่นรองที่นั่งด้านหลัง: เป็นโฟม Polypropylene อันแน่นขึ้นรูป 1 แผ่น
  • แผ่นรองที่นั่งเจาะรู: เป็นโพลีโพรพิลีนขึ้นรูป และเจาะรูเพื่อช่วยในการดูดซับเสียง
  • เบาะ: เป็นโฟมโพลียูรีเทน
  • ที่วางแขน: เป็นโพลียูรีเทน
  • แผ่นรองเขียน: เป็นแผ่นโพลีโพรพีลีนขนาด 252 x 339 ม.ม. พร้อมระบบหมุนอลูมิเนียม
  • Lifting mechanism: Counter weight
  • ส่วนประกอบของเหล็ก: เหล็กแม่พิมพ์ เคลือบผงอีพ็อกซี่