FRAME

  • พนักพิง: หุ้มด้วยผ้ายืดที่เป็นตาข่าย
  • โครงสร้าง: ที่นั่งเป็นไม้อัดพร้อมโฟมโพลียูรีเทน
  • เบาะ: หุ้มด้วยผ้าหรือไวนิล
  • Mechanism: Simple Synchronized
  • ที่วางแขน: เป็นแผ่นรอง Polypropylene (PP) Armrests ที่สามารถปรับความสูงได้ / แผ่นรอง Polyurethane (PU) Armpads (สำหรับรุ่น HA) / ที่วางแขน Polypropylene (PP) Armrests (สำหรับรุ่น FA)
  • Base: เป็นฐานไนลอนพร้อมลูกล้อ

Product Family:

  • FRAME-HA (ที่วางแขนแบบปรับความสูงได้)
  • FRAME-FA (ที่วางแขนแบบปรับความสูงไม่ได้)

* ผ่านมาตรฐาน TIS 1020-2533 NO. 014/2555 (สถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย)