MARS

  • โครงสร้าง: ไม้อัดขึ้นรูป
  • เบาะ: เป็นโฟมโพลียูรีเทนหุ้มผ้า หรือหนังเทียม
  • Mechanism: Simple Pivot Tilt
  • ที่วางแขน: Polyurethane
  • Base: ฐานและลูกล้อเป็นไนลอน

Product Family:

  • MARS-H (พนักพิงสูง)
  • MARS-M (พนักพิงกลาง)
  • MARS-L (พนักพิงเตี้ย)