VENUS

  • โครงสร้าง: โครงสร้างไม้อัดขึ้นรูป
  • เบาะ: เป็นโฟมโพลียูรีเทนหุ้มผ้า หรือหนังเทียม
  • Mechanism: Simple Pivot Tilt
  • ที่วางแขน: Polyurethane
  • Base: ฐานและลูกล้อเป็นไนลอน