stanley lounge chair

STANLEY

STANLEY

  • โครงสร้าง: เหล็กบุฟองน้ำฉีดขึ้นรูป
  • ฐานเก้าอี้: เหล็กพ่นสี Epoxy
  • วัสดุหุ้ม: ผ้า พร้อมลวดลายจากเครื่องจักรเย็บ

สีมาตรฐาน Epoxy: ขาว, เทาอ่อน, เทาเข้ม, ดำ, เงิน