NEZT

  • โครงสร้าง: เป็นโครงสร้างไม้อัดขึ้นรูป
  • พนักพิง: หุ้มด้วยผ้ายืดที่เป็นตาข่าย
  • ที่พักศรีษะ: หุ้มด้วยผ้า
  • Mechanism: Simple Synchronized
  • ที่วางแขน: ที่วางแขน Polypropylene (PP) Armrests กับ Polyurethane (PU) Armpads สามารถปรับความสูงได้
  • Base: เป็นฐานไนลอนพร้อมลูกล้อ

Product Family:

  • NEZT-H (พนักพิงสูง)
  • NEZT-M (พนักพิงขนาดกลาง)
  • NEZT-V (เก้าอี้สำหรับแขกผู้มาเยือน)

* ผ่านมาตรฐาน TIS 930-2533 และ มอก. 1020-2533 (สถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย)