SPIDER COFFEE TABLE

SPIDER

SPIDER COFFEE TABLE

  • Top โต๊ะ:
    • ไม้ Particle board ขอบตรง ผิวเคลือบ Melamine
    • ไม้ MDF board ขอบเอียง ผิวเคลือบ Melamine สีขาว
    • ไม้ MDF board ขอบเอียง ปิดผิว HPL
  • ขาโต๊ะ: เหล็กพ่นสีอีพ็อกซี่
  • สีพิเศษสำหรับขาโต๊ะและขอบ Top โต๊ะ: สามารถสั่งได้