CUSTOMIZED DESIGN

CUSTOMIZED DESIGN

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ Practika ของเรา ทั้งขาและโครงสร้างเราสามารถปรับแต่งการออกแบบพิเศษให้กับเวิร์คสเตชันของผู้จัดการ และหัวหน้างานได้ตามที่คุณต้องการและตามจินตนาการของนักออกแบบของคุณ