STUDIO SERIES: WORKSTATION

STUDIO

ขาโต๊ะรุ่น Studio มีให้เลือก 3 ขนาด ดังนี้
แบบที่ 1 หรือ ขารุ่น SD1, เป็นขาที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับโต๊ะนั่งทำงานแบบส่วนตัวหรือส่วนบุคคล
แบบที่ 2 หรือ ขารุ่น SD2 เป็นขาที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับ ทำงานเป็นกลุ่ม
แบบที่ 3 หรือ ขารุุ่น SD3 เป็นขาที่มีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับโต๊ะทำงานที่ยาวหรือโต๊ะที่มีขนาดใหญ่

คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

 • รุ่น SD1 และรุ่น SD2
  • ขา: 25 x 50 x 4 mm rectangle steel, horizontally lathed and finished in epoxy.
  • รองรับคาน: 32 x 2 mm round steel pipe in epoxy finish.
 • รุ่น SD3
  • ขา: 75 x 38 x 5 mm rectangle steel, horizontally lathed and finished in epoxy.
  • รองรับคาน: 75 x 75 x 3 mm rectangle steel pipe beam in epoxy finish.
 • สี: สีสามารถกำหนดเองได้ตามความต้องการ
 • คาน: โต๊ะทำงานที่มีคานจะช่วยให้โครงสร้างโต๊ะมีความแข็งแรงและมีความคงทนเป็นอย่างมาก.
  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PRACTIKA หากไม่แน่ใจ
 • Studio Product Family: โต๊ะทำงานสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน / โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน