ห้อง Auditorium

ห้อง Auditorium

สร้างห้องประชุมของคุณด้วยเก้าอี้ Auditorium ให้เหมาะกับพื้นที่ใช้สอย รวมถึงรูปแบบที่นั่งของหอประชุม