ห้อง Lecture

ห้อง Lecture

ออกแบบห้องบรรยายของคุณด้วยการใช้เก้าอี้ฝึกอบรมแบบที่มี Plate สำหรับจดบันทึก จะช่วยให้คุณสามารถนั่งฟังบรรยายและจดบันทึกการบรรยายได้ง่ายและสะดวก