MEGA FOSTER

  • ท๊อปโต๊ะ: ปิดผิวเมลามีน, ปิดผิว HPL หรือท๊อปกระจก
  • ขอบโต๊ะ: แบบขอบเอียง / แบบขอบตรง
  • ขาโต๊ะ: ท่อเหล็กกลม ขนาด 64 มิลลิเมตร 
  • Glide: 9 mm Lathed steel in epoxy finish
  • Wireway: 3 mm steel in epoxy finish
  • Connector: 12 mm Steel in epoxy finish
  • การรองรับคาน: คานเหล็กขนาด 50 มิลลิเมตร ชุบโครเมี่ยม
  • Accessories: เต้าเสียบบน Worktop (สำหรับเสียบต่อคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์)