CUSTOMIZED DESIGN

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ Practika ของเรา ทั้งขาและโครงสร้างเราสามารถออกแบบเฉพาะสำหรับโต๊ะประชุมตามที่คุณต้องการและตามจินตนาการของนักออกแบบของคุณ