FRAME

 

วัสดุ

 • พนักพิง: โครงไนลอนหุ้มผ้าตาข่าย
 • ที่นั่ง: โครงไม้อัดฉีดโฟมหุ้มผ้า / หนังเทียม
 • ที่พักเเขน: พลาสติก PP (FRAME-FA) / พลาสติก PP ที่รองเเขนพลาสติก PU (FRAME-HA)
 • ฐานเเละล้อ: ไนลอน

 

MECHANICAL UNIT

 • Simple Synchronized Tilt Mechanism

 

สี

 • ผ้าตาข่าย: NZ 01/ NZ 02 / NZ 03 / NZ 04 / NZ 05
 • ผ้า / หนังเทียม: เลือกได้จาก Material Colour Catalogue

 

ขนาด

FRAME-FA (ที่พักเเขนปรับระดับไม่ได้)

 • กว้าง 620 มม. ลึก 590 มม. สูง 930 มม.
 • พนักพิง: กว้าง 450 สูง 470 มม.
 • ที่นั่ง: กว้าง 500 ลึก 500 มม.

FRAME-HA (ที่พักเเขนปรับระดับได้)

 • กว้าง 620 มม. ลึก 590 มม. สูง 930 มม.
 • พนักพิง: กว้าง 450 สูง 470 มม.
 • ที่นั่ง: กว้าง 500 ลึก 500 มม.