REPLY

REPLY

 

วัสดุ

 • โครงที่นั่ง: โครงเหล็กชุบโครเมียมหุ้มตาข่ายไฟเบอร์
 • ที่พักแขนเเละฐาน: เหล็กชุบโครเมียม
 • ล้อ: ไลอน

 

MECHANICAL UNIT

 • Knee Tilt Mechanism

 

สี

 • ดำ

 

ขนาด

REPLY-H

 • กว้าง 550 มม. ลึก 640 มม. สูง 1040 มม.
 • พนักพิง: กว้าง 440 สูง 630 มม.
 • ที่นั่ง: กว้าง 490 ลึก 470 มม.

REPLY-L

 • กว้าง 550 มม. ลึก 620 มม. สูง 880 มม.
 • พนักพิง: กว้าง 440 สูง 470 มม.
 • ที่นั่ง: กว้าง 490 ลึก 470 มม.