BELLO

BELLO

 

วัสดุ

  • โครงที่นั่ง: โครงไม้อัดบุฟองน้ำ
  • วัสดุหุ้ม: ผ้า / หนังเทียม / หนังเเท้
  • ขา: ไม้ยางพารา

 

สี

 

ขนาด

1 ที่นั่ง

  • กว้าง 950 ลึก 820 สูง 750 มม.

2 ที่นั่ง

  • กว้าง 1480 ลึก 820 สูง 750 มม.

3 ที่นั่ง

  • กว้าง 2110 ลึก 820 สูง 750 มม.