ตกเเต่งภายใน

INTERIOR DECORATIVE ITEMS

ออกแบบพิเศษสำหรับตกแต่งภายในของคุณ:

  • เทคโนโลยีอิงค์เจ็ท:
    • สร้างส่วนประกอบของการตกแต่งผนังโดยใช้ระบบอิงค์เจ็ท
    • สร้างพื้นที่ให้สวยงามด้วยการใช้อิงค์เจ็ทลงบนกระจก.
    • ประติมากรรมบนเพดานในบริเวณแผนกต้อนรับส่วนหน้า
    • ตกแต่งด้วยโลโก้เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ