LABORATORY

ห้องปฏิบัติการแพทย์

เลือกวัสดุที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับห้องปฏิบัติการของคุณ

  • ตู้เก็บของและอุปกรณ์การเพทย์
  • เคาน์เตอร์