STUDIO SERIES: WORKSTATION

ขารุ่น Studio มีทั้งหมด 3 ขนาด

แบบที่ 1 หรือ ขารุ่น SD1, เป็นขาที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับโต๊ะนั่งทำงานแบบส่วนตัวหรือส่วนบุคคล
แบบที่ 2 หรือ ขารุ่น SD2 เป็นขาที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับ ทำงานเป็นกลุ่ม
แบบที่ 3 หรือ ขารุุ่น SD3 เป็นขาที่มีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับโต๊ะทำงานที่ยาวหรือโต๊ะที่มีขนาดใหญ่

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ:

SD1, SD2

  • ขา: เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 25x50x4 มิลลิเมตร
  • คานสำหรับซัพพอร์ค: เหล็กท่อกลม 32×2 มิลลิเมตร

SD3

  • ขา: เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 75x38x5 มิลลิเมตร
  • คานสำหรับซัพพอร์ต: เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 75x75x3 มิลลิเมตร

Note 1: สี สามารถเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้า

Note 2: โต๊ะที่มีคานจะมีความแข็งแรงมากด้วยโครงสร้างที่คงทน หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PRACTIKA

  • Studio Product Family: โต๊ะทำงานสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน และโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน