LOCKER FOR OFFICE

ตู้เก็บของสามารถเปิด-ปิดได้ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานของลูกค้า มาออกแบบล็อคเกอร์ให้เหมาะกับพื้นที่และฟังก์ชั่นการใช้งานของคุณไปกับเฟอร์นิเจอร์จาก Practika กันเถอะค่ะ