พื้นที่พักคอย

พื้นที่พักคอย

ผ่อนคลายเมื่อคุณต้องนั่งรอคิว โดยสามารถเลือกใช้รูปแบบเก้าอี้และม้านั่งที่มีการออกแบบให้สามารถรองรับเวลาในการรอคอยของคุณ