M-IX SERIES: WORKSTATION

มีให้เลือก 3 ขา:

  1. ขารองรับ: มีขายึด 2 ขนาด ขนาดแรก กว้าง 580 ม.ม. สำหรับโต๊ะที่มีท็อปหนา 600 ม.ม. อีกขนาหนึ่งคือ กว้าง 650 ม.ม. สำหรับโต๊ะที่มีท็อปหนา 800 ม.ม.
  2. ขาเหล็กแผ่น: กว้าง 800 มม. เพื่อรองรับท็อปโต๊ะประชุมหรือท็อปโต๊ะทำงานขนาดใหญ่
  3. ขามุม: ขามุมใช้เพื่อรองรับมุม L-shape 90 องศา, V-shape 120 องศา และโต๊ะ boot shape

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ:

  • ขาโต๊ะ: แผ่นเหล็กพับ 0.9 ม.ม. เคลือบด้วยอีพ็อกซี่ และฝาพลาสติก
  • Glide: ไนลอนขึ้นรูปหกเหลี่ยมขนาด Æ 50 ม.ม. พร้อมสลักเกลียว M6
  • Modesty & Supporting Panel: แผ่นไม้อัดขนาด 19 ม.ม. เคลือบสีเมลามีน
  • หมายเหตุ: สามารถกำหนดสีที่ใช้ได้เองตามคำขอของลูกค้า