ร้านค้า


ร้านจัดจำหน่ายสินค้าไอที


ศูนย์บริการ และสำนักงานบริษัท สปีดเปย์ จำกัด (มหาชน) กรุงพนมเปญ


A retail project ที่ใช้เทคนิคพิเศษของ Industrial Customization ตอบโจทย์ของผู้ออกแบบ


ศูนย์บริการลูกค้า เอไอเอ


งานเคาน์เตอร์, ตู้โชว์สินค้า Premium และ poster frame สำหรับสาขาของอิออนทั่วประเทศ


มีรูปลักษณเฉพาะตัวที่ถูกออกแบบมาสำหรับประโยชนใชสอยเฉพาะอยาง


ใช้ free-standing counter สามารถประกอบที่ site งานได้อย่างรวดเร็ว


ลักษณะงานที่มี function ที่แตกต่าง ซึ้งได้นวัตกรรม


มีฟังก์ชั่นเฉพาะแต่ละประเภท และมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตนเอง