สถาบันการศึกษา


เก้าอี้ห้องโถงโรงเรียนอัมสตุทช์


ตู้ล็อกเกอร์ ผลิตตามความต้องการ


ส่วนต่อขยายของโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต


ห้องสมุดประชาชน สำนักงานเขตบางเขน


ห้องพักอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา


ห้องสมุด และห้องฝึกอบรม


Practika ได้รับโอกาสสนับสนุนเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องอบรมทั้งในรูปแบบใหญ่และเล็ก


Practika ได้ดูแลเฟอร์นิเจอร์ในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องสมุด ห้องพักครู และห้องพักผู้ปกครอง