เก้าอี้ซ้อนเก็บได้


เก้าอี้รุ่น DUOBLOCK

เก้าอี้รุ่น BRINDLEY

เก้าอี้ที่คุณสามารถปรับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเเละประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

เก้าอี้ที่รองรับการใช้งานในหลายรูปแบบ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ เหมาะสำหรับใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ

เก้าอี้ที่คุณสามารถปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบตามการใช้งาน

เก้าอี้ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกนั่งได้ 2 รูปแบบ ที่คุณสามารถเลือกสีให้เหมาะกับพื้นที่เเละการออกแบบ

เก้าอี้สำหรับฝึกอบรมหรือใช้ในห้องฟังบรรยายสามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

รถเข็นสำหรับเก็บเก้าอี้ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย