โต๊ะอบรมสัมมนา / โต๊ะพับ


โต๊ะฝึกอบรมรุ่น Reed

โต๊ะฝึกอบรมรุ่น Reed lite

โต๊ะ training มาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยปลั๊กไฟ และที่ชาร์จ USB

โต๊ะสำหรับฝึกอบรม รุ่น Durham

โต๊ะ TRAINING ที่คำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้งาน เคลื่อนย้ายสะดวก เเละสามารถพับเเละซ้อนเก็บได้

โต๊ะ training เหมาะสำหรับใช้งานในห้องฝึกอบรมหรือห้องสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ