โต๊ะทำงาน


Iโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน โครงขารุ่น INTEGRA ทำมาจากเหล็กชุบโครเมี่ยม

ออกแบบเวิร์กสเตชันของคุณให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

โต๊ะขารุ่น FOSTER ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นโต๊ะทำงานที่สร้างเอกลักษณ์องค์กรสำหรับออฟฟิศของคุณ

ขาโต๊ะ Studio มีให้เลือก 3 ขนาดตามความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบ

โต๊ะรุ่น STUDIO-U ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเอกลักษณ์องค์กรสำหรับออฟฟิศของคุณ

โต๊ะรุ่น STUDIO-O ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเอกลักษณ์องค์กรสำหรับออฟฟิศของคุณ

ขารุ่น BAHAUS ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นโต๊ะทำงานที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์องค์กรสำหรับออฟฟิศของคุณ

เลือกรูปแบบโต๊ะทำงานให้เหมาะกับการใช้งาน และเหมาะกับความต้องการของคุณ

โต๊ะแบบ M-IX ออกแบบโต๊ะทำงานของคุณให้เหมาะกับพื้นที่และฟังก์ชั่นการใช้งาน

โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน โครงขารุ่น MELAWOOD ทำจากแผ่นไม้อัดที่มีส่วนผสมของฟิล์มเมลามีนเรซิน

ออกแบบเวิร์กสเตชันของคุณให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ