โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล

เฟอร์นิเจอร์สำหรับกลุ่มสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ ที่มีเอกลักษณ์ของความเรียบง่าย งดงาม และทันสมัย รวมถึงการใช้วัสดุและสีที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน