โต๊ะ


ออกเเบบโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหารที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการการใช้งาน

Design your workstation to suit your business

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในห้องประชุมให้เหมาะกับการนั่งประชุมเป็นเวลานาน

โต๊ะที่คุณสามารถเลือกท็อป, ขา, ขนาด และอุปกรณ์เสริมให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ออกแบบออฟฟิศของคุณให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่คุณสามารถปรับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

ออกแบบห้องอบรม ห้องบรรยาย ห้องสัมมนา ให้เข้ากับการตกเเต่งเเละการใช้งาน

เลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เข้าห้องเรียนที่จะสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างคุณครูเเละนักเรียน

เลือกโต๊ะที่คุณสามารถเลือกวัสดุเเละสีได้ตามที่ต้องการ ให้เหมาะกับการใช้งานเเละการตกเเต่งในเเบบของคุณ

โต๊ะกาแฟและโต๊ะข้างที่คุณสามารถเลือกท็อปได้หลากหลายรูปแบบที่จะช่วยให้การตกแต่งพื้นที่ของคุณลงตัวมากยิ่งขึ้น