โรงพยาบาลราชพฤกษ์

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่ในรูปแบบ “Medical Resort” โดยที่การออกแบบทั้งหมดตอบโจทย์การให้บริการในบรรยากาศเหมือนสถานที่พักผ่อน ให้ผู้ใช้บริการได้ผ่อนคลายอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน สีที่ใช้จะเป็นลายไม้มีการออกแบบผสมผสานระหว่างเฟอร์นิเจอร์ Indoor Space และ Outdoor Space เพื่อสร้างความผ่อนคลายและความรู้สึกสบาย ๆ ของผู้มาใช้บริการทั้งคนไข้และผู้ที่มาพร้อมกับคนไข้ ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นต้นแบบของการออกแบบโดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ป่วยเป็นสำคัญ