บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สะท้อนคาแรคเตอร์ของสถานีรถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่จัดหมวดสีสำหรับแต่ละเส้นทาง ให้กลมกลืนกับส่วนของสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรม ที่เน้นความเรียบง่ายและเป็นสัดส่วน