MULTIPURPOSE CHAIR


เก้าอี้รุ่น BRINDLEY


เก้าอี้รุ่น DUOBLOCK


เก้าอี้รุ่น CASTELLO


เก้าอี้ Lounge Chair ทำจาก Polypropylene และขาโต๊ะเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยมและอีพ็อกซี่


ออกแบบและเลือกใช้เก้าอี้เลาจน์ในแบบที่คุณต้องการ


ออกแบบและเลือกเก้าอี้ให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ