SPECIAL FURNITURE


ใช้เทคโนโลยีอิงค์เจ็ทในการตกแต่งลงบนพื้นผิววัสดุเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ


นวัตกรรมของท็อปโต๊ะที่สามารถปรับความสูงและรองรับการทำงานในออฟฟิศได้


โต๊ะประชุมสำหรับห้องประชุม Boardroom


ออกแบบและจับคู่เก้าอี้ให้เหมาะกับศาลในรูปแบบมืออาชีพ