หน่วยงานราชการ


สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์


กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ


ความพิเศษของโต๊ะประชุมสำหรับโครงการนี้คือ การซ่อนฟังก์ชั่นของจอ monitor


ห้องประชุมของกรมทางหลวงชนบท เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตเป็น modular มาจากโรงงานของเรา และนำมาประกอบที่หน้างาน


สำหรับสำนักงานแห่งนี้ Practika ได้ดูแลในส่วนของห้องประชุมใหญ่และส่วนพักคอย


ศูนย์บริการร่วมคมนาคมแห่งนี้ Practika ดูแลทั้ง 2 ส่วนงานคือ ในส่วนหน้าบ้าน และส่วนสำนักงาน


สำนักงาน สพธอ. แห่งนี้ ใช้โทนสีเป็นสีลายไม้ เทาเข้มและเทาอ่อน เพื่อให้ความรู้สึกนิ่ง สุขุม


บริษัท แพรคติก้า จำกัด ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรัฐสภาแห่งใหม่ (สัปปายะสภาสถาน)