ตลาดหลักทรัพย์ลาว

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว มีการเน้นในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือให้เหมาะกับการเป็นสถาบันการเงิน โดยเลือกใช้วัสดุไม้เป็นหลักในการทำเฟอร์นิเจอร์ ทั้งในส่วนของห้องทำงานและห้องประชุม เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงธรรมชาติและความมั่นคงไปพร้อมกัน โดยในส่วนของห้องผู้บริหาร เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความหรูหรา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสถาบัน รวมไปถึงการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายสำหรับห้องอบรม เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางได้ตามรูปแบบการอบรมที่ต้องการ