บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เคาน์เตอร์ในห้องควบคุมการบินของหอบังคับการบิน เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการการออกแบบและผลิตด้วยกรรมวิธีที่พิเศษเป็นอย่างยิ่ง ด้วยประโยชน์ใช้สอยที่มีรูปแบบเฉพาะตัวของหอควบคุมการบิน และมีระบบรองรับสายสำหรับการสื่อสาร รวมทั้งการควบคุมด้วยจอ monitor เพื่อควบคุมระบบการบินของอากาศยานในสนามบินสุวรรณภูมิ