บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในโครงการนี้ Practika ได้มีโอกาสดูแลในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากของ Bangkok Airways เนื่องจากเป็นชั้นสำหรับห้องผู้บริหาร และห้องประชุมบอร์ดบริหารของชั้นผู้บริหาร (executive floor) ที่เป็นชั้นบนสุดของสำนักงานใหญ่ Bangkok Airways บนถนนวิภาวดี เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเน้นการใช้สีซึ่งเป็นสีฟ้า corporate ของ Bangkok Airways และเน้นการออกแบบที่ดูดีเหมาะสมกับชั้นผู้บริหาร