ออฟฟิศสำนักงาน


สำนักงานใหม่ดีเอสวี ไทยแลนด์


สำนักงานใหม่โรงพยาบาลศิครินทร์


สำนักงานปราบปรามการค้ามนุษย์อาเซียน-ออสเตรเลีย


สำนักงานใหม่สภาวิศวกร


สำนักงานใหม่บริษัท ฮันท์เตอร์ส อินเวสท์เม้นท์ส จำกัด


โคเวิร์คกิ้งสเปซ สถานีบริการน้ำมัน พีที แมกซ์พาร์ค


พีทีจี โคเวิร์คกิ้งสเปซ


สำนักงานใหม่ พีทีที ดิจิตอล


สำนักงานใหม่ พีทีที แอลเอ็นจี จังหวัดระยอง