บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เฟอร์นิเจอร์สำหรับ Allen & Overy เป็นโครงการที่เฟอร์นิเจอร์มีความพิเศษเป็นอย่างมาก นั่นคือเฟอร์นิเจอร์ในส่วนผู้บริหารและพนักงานสามารถที่จะปรับระดับโต๊ะขึ้น-ลงได้ เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สามารถเลือกได้ว่าต้องการทำงานในอิริยาบทไหนไม่ว่าจะนั่งหรือยืนทำงานก็สามารถปรับระดับโต๊ะได้ตามความต้องการ ซึ่งจะทำให้การทำงานของแต่ละคนเป็นไปตามธรรมชาติของการทำงานในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งมีผลให้การทำงานของพนักงานแต่ละคนมีประสิทธิภาพมากขึ้น